22 appartementen

ALBERTSHOEVE

Locatie: Castricum

Albertshoeve is een uitbreiding van de gemeente Castricum. Het stedenbouwkundig plan, een ontwerp van Kuiper Compagnons, bestaat uit een strokenverkaveling. Diagonaal door deze stroken loopt een centrale groenzone met water. Door deze diagonaal ontstaan er op de uiteinden driehoekige kavels. Voor één van deze kavels is een ontwerp gemaakt van 22 appartementen rond een atrium. Om de locatie optimaal te benutten zijn de appartementen in twee stroken in de periferie van het kavel gesitueerd rond een gemeenschappelijke binnenruimte. Elk appartement is afhankelijk van de situering zo vorm gegeven dat optimaal gebruik wordt gemaakt van bezonning, uitzicht en beschikbare ruimte. Alle 22 appartementen zijn dan ook verschillend.

De galerijen die de woningen ontsluiten zijn aan de noordzijde in het atrium gesitueerd. Bruggetjes vanaf deze galerij ontsluiten de woningen in de zuidelijke strook. Op deze wijze lopen de binnengevels van de zuidelijke strook zonder onderbreking drie lagen omhoog. De ruimtelijkheid van het atrium wordt hierdoor versterkt. Op de binnenwanden van het atrium zijn stroken gepotdekselde, wit geschilderde houten delen aangebracht. Deze schermen absorberen geluid en werken als reflectieschermen die het atrium lichter maken.

e lange strook die parallel aan de stedenbouwkundige diagonaal loopt is vier lagen hoog en accentueert de groene as door het gebied. De korte strook die zich in de orthogonale structuur voegt sluit met drie bouwlagen aan op de naastliggende bebouwing.

Het woongebouw is binnen complex qua structuur maar straalt aan de buitenzijde juist eenvoud en rust uit. Hierdoor ontstaat een krachtig gebouw dat als een baken bij de entree van de nieuwe wijk staat.