'; Laan der Nederlanden Beverwijk

Baansingel Alkmaar

Pershuis Kunstreservebank

De Edele Steen Anna Paulowna

Villa te Drenthe

Analyse PWN terrein Overveen

Waterlijn, Brug over het Spaarne

STUDIO BLANCA

Studio Blanca werkt in het stedelijk en landelijk gebied aan uiteenlopende gebouwen en de interieurs van die gebouwen. De expertise van Studio Blanca omvat architectuur, stedenbouw, interieur en design. Tot de opdrachtgevers van Studio Blanca horen woningbouwverenigingen, vastgoed ontwikkelaars, bedrijven en particulieren. Het portfolio van Studio Blanca is divers en toont woningbouwprojecten, projecten in de gezondheidszorg, interieurs voor bedrijven, woningen voor particulieren, winkels en onderwijsprojecten. Studio Blanca heeft ervaring met alle fasen, van onderzoek, ontwerp, ruimtelijke ordenings procedures tot de technische uitwerking en het begeleiden van de uitvoering van projecten.

In het portfolio ligt de nadruk op wonen en de woonomgeving. Tot de gerealiseerde woningbouw projecten horen appartementen, woningen voor gezinnen, voor jongeren en ouderen, groepswoningen in de zorg en woningen voor particulieren. De woningbouw projecten zijn vaak gecombineerd met andere functies zoals onderwijs bij het project aan de Laan der Nederlanden in Beverwijk, winkels zoals bij de Baansingel in Alkmaar en de Waard in Egmond aan den Hoef of zorgfuncties zoals bij het Beatrixpark te Middenbeemster en de Breestraat te Beverwijk. De projecten voor particulieren betreffen zowel verbouwingen en uitbreidingen van bestaande woningen als nieuwbouw van vrijstaande villa's

Daarnaast heeft Studio Blanca een aantal bijzondere projecten ontworpen zoals het pershuis voor de Kunstreservebank of de bijzondere uitbreidingen van Klooster Alverna te Aerdenhout

Studio Blanca onderzoekt bij elke opgave de relevantie van de context en stemt het ontwerp daar op af. Soms is de opgave het ontwerp van een wijk zoals de Edele Steen in Anna Paulowna, de Prinsenhof in Beverwijk of Lommerlust in Beverwijk, soms betreft het een opgave in een complexe stedelijke context zoals de Breestraat in Beverwijk, het Murmellius gymnasium in Alkmaar of Albertshoeve in Castricum. Bij andere projecten speelt de invloed van bestaande bewoners een belangrijke rol zoals bij de Baansingel in Alkmaar. Soms betreft de opgave slechts een aantal woningen, voor particulieren een enkele woning en heel soms is dat een pareltje in de natuur zoals de villa die we voor een opdrachtgever in Drenthe mogen ontwerpen. Door de ontwerpen zorgvuldig af te stemmen op de context ontstaan er specifieke gebouwen, afgestemd op hun omgeving en / of hun specifieke gebruikers. Bij woningbouw worden de plattegronden juist meer generiek benaderd en onderzoeken we hoe woningen voor een zo breed mogelijke doelgroep nu en in de toekomst bruikbaar zijn.

Studio Blanca doet ook onderzoek en werkt aan prijsvragen om de kennis over met name woningbouw te vergroten, kennis die weer ten diensten gesteld wordt aan opdrachtgevers. Zo hebben we bijvoorbeeld samen met een landschapsarchitect een landschappelijk, cultuurhistorische analyse van het pwn terrein in Overveen gemaakt, hebben we meegedaan aan prijsvragen voor sociale woningbouw in Chili (finalist!), Italie en Oostenrijk en ontwierpen we een langzaam verkeersbrug voor over het Spaarne in Haarlem (1e prijs!)

Het doel van Studio Blanca is om een gevarieerde woonomgeving te ontwerpen waar mensen zich thuis voelen, met ruimte voor ontmoeting, groen, recreatie en mobiliteit en met goede, mooie woningen waarmee bewoners zich kunnen identificeren. We ontwerpen woningen met plattegronden die goed bruikbaar zijn en waarbij de beschikbare ruimte optimaal benut wordt, met aandacht voor uitzicht, privacy, ruimte, licht, ontsluiting en materialen: Studio Blanca streeft ernaar om samen met opdrachtgevers, gebruikers en omwonenden en andere belanghebbenden een woon- en leefomgeving te creeeren met een voor alle partijen toegevoegde waarde.