Go Back
1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9

De Edele Steen

63 woningenDe Edele Steen is een uitbreiding van Anna Paulowna. Er zijn ongeveer 180 woningen gerealiseerd, hoofdzakelijk grondgebonden. NHP heeft drie architecten (Nico van Bockhooven, Maarten Overtoom en Ho Liem) gevraagd gezamenlijk het stedenbouwkundig plan te ontwerpen.

Een centrale ontsluitingsweg met een breed profiel en een groen karakter slingert door Anna Paulowna. Aan deze ontsluitingsweg, in het groen, liggen grotere (openbare) gebouwen zoals het gemeentehuis, de bibliotheek en een sporthal. De weg ontsluit diverse woongebieden die te beschouwen zijn als stedenbouwkundige kamers met ieder hun eigen karakter. De architectuur verschilt en is afhankelijk van de tijd waarin dit deel van het dorp is gerealiseerd. De locatie bevindt zich met twee zijden direct aan deze centrale ontsluitingsweg en is ontworpen als een nieuwe kamer van Anna Paulowna met een eigen architectuur.

De randen krijgen een groen karakter met een open verkaveling van vrijstaande of twee aan twee geschakelde woningen in het groen. Bij de entree van de nieuwe uitbreiding worden appartementen gerealiseerd in een groter gebouw, aansluitend op de grotere gebouwen die op andere plaatsen ook aan de ontsluitingsweg liggen.

De nieuwe ontsluitingsweg door het plangebied wordt begeleidt door groen en water. Het openbare gebied in de uitbreiding is in deze zone geconcentreerd zodat een gebied ontstaat met optimale gebruiksmogelijkheden en een ruimtelijk karakter.

Aan de zuidoost kant worden (sociale) huurwoningen gerealiseerd die qua structuur en oriƫntatie aansluiten op de naastliggende bestaande woningen. Hierdoor wordt het nieuwe woongebied ruimtelijk en functioneel met het bestaande dorp verbonden.

Aan de noordwest kant, tussen het centrale groene gebied en de open verkaveling in de periferie ligt een gebied met woningen die geen directe relatie met omliggende gebieden heeft. Dit gebied is vormgegeven als een aantal autonome straten. Aan de zuidwest kant van deze straten liggen doorgaande linten van brede, ondiepe woningen. Deze woningen en bijhorende tuinen zijn optimaal op de zon georiƫnteerd. Aan de noordoost kant van de straat worden smalle, diepe, vrijstaande woningen gerealiseerd. Deze lamellen zorgen ervoor dat de zon diep de noord tuinen in kan schijnen.

Er is een gevarieerd straatbeeld met verschillende woningtypen ontstaan.

Locatie: Anna Paulowna