Go Back
1 / 16
2 / 16
3 / 16
4 / 16
5 / 16
6 / 16
7 / 16
8 / 16
9 / 16
10 / 16
11 / 16
12 / 16
13 / 16
14 / 16
15 / 16
16 / 16

recreation house


Text is not available in English


Op een ruim kavel van 700 m2 op de grens van Friesland en Drenthe realiseren we een ruime recreatiewoning. Het ontwerp heeft twee speerpunten: de woning wordt optimaal afgestemd op gebruik door mindervaliden en de woning wordt duurzaam, circulair gebouwd.

Voor gebruik door mindervaliden en met name rolstoel gebonden gebruikers is overmaat van belang. In het midden van de woning ligt een grote 1,5 meter brede gang met veel bewegings- en stallingsuimte voor rolstoelen. Voor een recreatiewoning is het oppervlak riant: 80 m2 bruto. Vanuit de centrale gang worden alle ruimtes ontsloten. Aan de noordkant van de gang liggen twee grote slaapkamers en een ruime badkamer. Aan de zuidkant, ligt het woongedeelte met keuken, hoge zit en lage zit. Deze ruimtes worden van de centrale gang gescheiden door een aantal kolommen maar vormen daar wel ruimtelijk een eenheid mee. Alle ruimtes zijn van dusdanige maat dat ze geschikt zijn voor rolstoelgebruikers.

De woning wordt zoveel mogelijk circulair en duurzaam gebouwd. De hele woning is modulair opgebouwd, maten zijn waar mogelijk afgestemd op standaard producten zodat materiaalverlies en bouwafval tot een minimum beperkt worden. Zo wordt bijna overal standaard plaatmateriaal van 1220x2440 gebruikt. De woning wordt zodanig opgebouwd dat hij afgezien van de betonvloer geheel demontabel is en materialen te hergebruiken zijn. Alleen de beganegrond vloer wordt van in het werk gestort beton, verder worden geen "natte' bouwmaterialen als beton, cement, metselwerk, stucwerk en dergelijke toegepast en wordt alles in droge bouw uitgevoerd.

De fundering bestaat uit een in het werk gestorte betonvloer. Voor deze constructie is gekozen omdat de locatie vrij nat is en we met een waterdichte betonvloer de vloer zo laag mogelijk kunnen aanbrengen. Voor gebruik door mindervaliden is dat een groot voordeel. Op de betonvloer wordt de woning verder geheel van hout opgebouwd. De constructie bestaat uit kolommen en spanten van bamboehout. Ook de gevelbekleding en de afwerkingen van vloeren en wanden binnen worden van bamboehout gemaakt. Bamboe is een snel groeiend milieuvriendelijk alternatief voor (hard) hout en neemt veel co2 op. Het is zeer maatvast en werkt nagenoeg niet. En het ziet er prachtig uit.

Door het vele daglicht dat binnenvalt wordt het gebruik van kunstlicht tot een minimum beperkt. De optimaal geïsoleerde woning wordt verwarmd door een elektrische (vloer)verwarming die zoveel mogelijk van elektra wordt voorzien via zonnepanelen. Ook koken gaat elektrisch, de woning krijgt geen gasaansluiting. Voor warm water worden elektrische doorstroom boilers toegepast. Verder wordt er een gebalanceerd ventilatie systeem met warmteterugwinning toegepast.< br>
De vormgeving van de woning weerspiegelt de indeling en organisatie van de woning. Boven de centrale gang ligt het laagste dak gedeelte. Daklichten zorgen hier voor daglicht in het midden van de woning. In het centrale deel worden tevens alle ventilatiekanalen ondergebracht. Aan weerskanten van dit middendeel met een plat dak krijgt de woning twee lessenaars kappen. De slaapkamers en het woongedeelte krijgen zo extra hoogte en een mooie ruimtelijkheid.

Vanaf de locatie is er een prachtig uitzicht op het omliggende landschap. De zuidgevel krijgt rond het woongedeelte veel glazen puien die zicht op dit landschap en de ruime tuin bieden.

Location: Friesland
lot size: 700 m2
Construction method: Wood (bamboo)
facade material: Bamboo